??? ???? ????: ?????? ???????????? ?????
2020-12-29 10:33:48

???????, ?????? ????????? ? ????? ???? ?????? ??????? ?? ??? ?? ????? ???????? ???? ?????? ????? ???? ???????? ???? ?????? ???? ????? ??????? ????????? ????????, ???? ??????? ????????? ???? ???? ? ???? ????? ??????? ???? ?????? ????? ???? Chinese character laser phototypesetting ????????? ??????????? ??? ??? ? ????????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????? ???? ??? ???? ??????????? ???????? ???? ???????? ????????? ???? ????????? ????????? ? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ????? ????????

?? ????? ???? ???? ????? ????? ?????????????? ???? ???????? ????? ???? ????? ???? ??? ????, ??????? ????? ???? ????? ???? ??? ??????? ???? ??? ???? ????????? ???? ??? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ??????????? ????? ???? ??? ???? ??? ????, ????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???????????? ??????????? ???? ????

 

???????, ?? ????? ?????? ???????? ???:

研究 yán jiū ?????? 科學研究 ??????? ?????? kē xué yán jiū 他做了許多研究 tā zuò le xǔ duō yán jiū ?? ???? ?????? ??????

重要 zhòng yào ???????????? 重要的會議 zhòng yào de huìyì ???????????? ????? 重要的決定zhòng yào de jué dìng ???????????? ????????? / ????? 這個工作對他非常重要 zhè gè gōng zuò duì tā fēi cháng zhòng yào

?? ??? ??? ???? ???? ????????????

選擇 xuǎn zé ????? 別無選擇 bié wú xuǎn zé ???? ???? ????? ???做出選擇 zuò chū xuǎn zé
????? ???

成功 chéng gōng ???/?????? 他成功了tā chéng gōng le ?? ??? ????? 這個項目取得了巨大的成功 zhè gè xiàng mù qǔ dé le jù dà de chéng gong ?? ??????? ????? ?????? ????? ??????

 

久久爱www免费人成,类似狠狠干网站,五月丁香花开网影& <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>